Random Pictures

Üzenőfal

Jelesnap, névnap

Ígéret hava, Pünkösd hava
Ma 2015. május 3. vasárnap, Tímea napja van.
Holnap Mónika napja lesz.

Számláló

  • Látogatók száma: 13,977
  • 2009 április 26 óta

Online

Látogató számláló

Pedagógiai Program

Intézményünk két Óvodai Egység összevonásával, 1999 augusztusában létrehozott, jelenleg öt feladatellátási helyen működő nevelési intézmény. Pedagógiai programunkat a két egység pedagógusai a hagyományok, értékek figyelembe vételével, a saját nevelési gyakorlataink, eredményeink, haladó hagyományaink megtartásával, a jelenkor igényeire alapozva készítettük el.
A program a két intézmény összevonásának időpontjában, 1999 szeptemberében került bevezetésre.
Egységesítettük nevelési elképzeléseinket, az intézményünkben megfogalmazott értékeket.
A kor igényének megfelelően érvényesítjük a gondoskodás és a különleges védelem gyermeket megillető jogait, gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkörben nevelünk, a gyermekek egyéni képességeik szerinti fejlesztését helyezzük előtérbe. A családi nevelést kiegészítve a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását tartjuk kiemelt feladatunknak.
A gyermekek érzelmi-szociális fejlesztésében mutatkozó pozitív hatása miatt tagóvodáinkban a vegyes életkor szerinti csoportszervezési formát támogatjuk.
A gyermekek egyéni fejlődési tempóját, a személyiség teljes kibontakoztatását figyelembe véve készítette el nevelőtestületünk a „Szivárvány” elnevezésű helyi Óvodai Pedagógiai Programját. Sokszínű, tevékenységben gazdag óvodai élet szervezésével valósítjuk meg feladataikat, az egyenlő hozzáférés biztosításával.


Beválását folyamatosan figyelve, a törvényi változásoknak, fenntartói előírásoknak megfelelően és a pályázati kötelezettségeink alapján, a pedagógiai programunkat legutóbb 2012 –ben módosítottuk.
Jelen módosítás igényét több tényező indokolta: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépése, a 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet szerinti Óvodai alapprogram, az alapító okiratunk módosítása, valamint a fenntartó váltás.
2012. augusztus 31. naptól az intézmény fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki u. 34/B), aki közoktatási megállapodás keretében vette át az önkormányzat ezen kötelező feladatát.A teljes dokumentum letöltése